Kosten

Home > Kosten

Brutokosten (prijslijsten)
De SKE prijslijsten laten bruto prijzen van de opvang zien.

In de Tarievenkrant 2016 leest u alles over flexibele produkten en tarieven voor 2016.

Nettokosten
Netto betaalt u echter veel minder. Uw nettokosten zijn namelijk afhankelijk van de opvang die u heeft voor uw kind(eren) en van de kinderopvangtoeslag die u ontvangt (op basis van uw inkomen). In de overzichten netto maandkosten ziet u wat u bij een bepaald inkomen netto betaalt voor de opvang van uw kind(eren).

Een half uur langer opvang met strippenkaart
Bent u al klant bij SKE en heeft u een keer een half uur langer opvang nodig? Dat kan gemakkelijk met de SKE-strippenkaart.

Opvang voor een extra dagdeel
Wilt u een keer een extra dagdeel opvang voor uw kind(eren)? Kijk voor meer informatie in de richtlijnen kinderdagverblijf, richtlijnen buitenschoolse opvang en de prijslijst.

Contact opnemen

Stuur ons een email!