Bruto kosten

Home > Kosten > Bruto kosten

Onderstaande SKE prijslijsten laten bruto prijzen van de opvang zien.

In de overzichten netto maandkosten ziet u wat u bij een bepaald inkomen netto betaalt voor de opvang van uw kind(eren).

LRK nummer
Bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag moet u het LRK nummer (Landelijk Register Kinderopvang) van de locatie invullen. Bij de locatie van uw keuze vindt u in de informatiebalk aan de linkerkant het LRK nummer.

Contact opnemen

Stuur ons een email!