Geschikte opleidingen

Home > Over SKE > Werken bij > Geschikte opleidingen

In het algemeen geldt dat het diploma MBO-SPW 3 bevoegdheid geeft tot uitoefening van de functie van pedagogisch medewerker. Ook is m.i.v. 2016 een verplicht taalbeheersingsniveau Nederlands vereist op niveau 3F en een certificaat VVE voor medewerkers die ingezet worden in de KDV’s en peuterspeelzalen voor kinderen van 0-4 jaar. Daarnaast wordt hieronder een aantal diploma’s vermeld dat ook toegang geeft tot uitoefening van de functie van pedagogisch medewerker:

 Kwalificatie-eis pedagogisch medewerker
Voor de functie van pedagogisch medewerker is een opleidingsachtergrond vereist conform a t/m c.
a) Bestaande beroepsopleidingen waarvan het diploma kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker.
b) Bestaande beroepsopleidingen waarvan het diploma kwalificeert – naast die van opleidingen onder a en c – indien de functie van pedagogisch medewerker alleen wordt uitgeoefend in de buitenschoolse- of naschoolse opvang (BSO/NSO).
c1) Beroepsopleidingen waarvan door partijen bij de CAO Kinderopvang is bepaald dat een reeds behaald diploma ook kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker.
c2) Beroepsopleidingen waarvan een nog niet afgeronde opleiding kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker.

a) De volgende diploma’s kwalificeren voor de functie van pedagogisch medewerker:

MBO

 • Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)
 • Sociaal Pedagogisch Werker 4 (MBO-SPW4)
 • Pedagogisch Werker niveau 3
 • Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang
 • Pedagogisch Werker niveau 4
 • Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang
 • Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)
 • Sociaal-Cultureel Werker (SCW)

HBO

 • Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, Pabo of IPABO)
 • Pedagogiek (HBO-bachelor)
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
 • Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV), indien dit diploma bij een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) of de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) aan deze opleiding stelt.

b) Indien de functie van pedagogisch medewerker alleen wordt uitgeoefend in de buitenschoolse of naschoolse opvang (BSO/NSO) kwalificeren naast de diploma’s onder a) ook de volgende diploma’s:

MBO

 • Sport- en bewegingsleider 3
 • Sport + Bewegen 3
 • Sport en bewegingscoördinator 4
 • Sport + Bewegen 4

HBO

 • Leraar lichamelijke oefening(ALO of CIOS)
 • Kunstzinnig vormende opleidingen op HBO-niveau (docentenrichting binnen kunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding), indien dit diploma bij een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) of de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) aan deze opleiding stelt.

c) Hieronder wordt een aantal beroepsopleidingen vermeld waarvan door
partijen bij de CAO Kinderopvang is bepaald dat:

1) een reeds behaald diploma ook kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker:

 • Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster (BEP)
 • MBO-AB (kwalificatieniveau 4), en -SD (kwalificatieniveau 3 en 4)
 • conform de WEB
 • MBO-CW, -IW, -SD, -V, -VZ, -SA, -AW, -AT
 • MDGO-AW/RW, -AW/CW, -AB, -SA/SD, -VZ, -VP
 • Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV 2- of 3-jarig)
 • Leidster kindercentra van de OVDB
 • vakopleiding Leidster kindercentra, conform de WEB
 • MBO-VIG (verzorgende individuele gezondheidszorg/kwalificatieniveau 3)
 • VSID/KDV (verdere scholing in dienstverband/kinderdagverblijven)
 • pedagogische academie
 • applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B)
 • akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
 • akte Kleuterleidster B
 • lerarenopleiding Omgangskunde, Verzorging/Huishoudkunde
 • Verzorging/Gezondheidskunde
 • Verpleegkunde A, -B, -Z
 • Kinderverzorging en Opvoeding
 • HBO: richting MWD
 • HBO-IW, -CW, -MW, -J, -V
 • Mikojel (dagopleiding academies Middeloo, Kopse Hof en Jelburg)
 • Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek
 • NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)
 • HBO Creatieve therapie en Kunstzinnige therapie
 • docent Dans
 • docent Drama
 • EMGZ (extramurale gezondheidszorg)

2) Een nog niet afgeronde beroepsopleiding kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker indien sprake is van een:

 •  Overgangsbewijs naar het 4de jaar PABO
 • deeltijd HBO-studenten, indien er sprake is van:
 1. een studie zoals genoemd onder de kwalificatie-eis bij a) of b)
 2. 50% van de studiepunten zijn behaald van de totale opleiding
 3. minimaal 1 jaar relevante stage- en/of werkervaring
Contact opnemen

Stuur ons een email!