Buitenschoolse opvang

Home > Soorten opvang > Buitenschoolse opvang

soorten opvang bsoSKE kinderopvang heeft tientallen locaties voor buitenschoolse opvang (BSO) verspreid over Enschede en omgeving. Er is altijd wel een locatie in de buurt! Voor kinderen van 4 tot 13 jaar zijn het gezellige ontmoetingsplekken met volop uitdaging.

Opvangmogelijkheden BSO
U kunt kiezen:

  • opvang in schoolweken en vakanties ( een jaarplaats )
  • opvang alleen in schoolweken ( een schoolwekenplaats )
  • opvang alleen in schoolvakanties ( een vakantiewekenplaats met contract )
  • incidentele vakantieopvang (zonder contract)

Ophalen uit school
De pedagogisch medewerkers halen de kinderen op bij school. De oudere kinderen mogen met een toestemmingsverklaring van de ouders zelf naar de locatie komen. Ligt de BSO locatie niet op loopafstand van de school? SKE regelt taxivervoer!

BSO tijd is vrije tijd
Als kinderen uit school komen spelen ze verstoppertje , verzinnen ze toneelstukjes of gaan achter de computer. Misschien komen ze liever wat tot rust met een boekje. Het kan allemaal bij de BSO locaties van SKE kinderopvang. Daarnaast kunnen kinderen zich inschrijven voor allerlei leuke en spannende speciale activiteiten.

Ouders denken mee
Denkt u  graag actief mee over de opvang van uw kind(eren)? Dat kan:

  • Elk kindercentrum heeft een oudercommissie. Hierin zitten ook ouders van de bijbehorende BSO locatie(s). Maar het beste is natuurlijk een aparte BSO oudercommissie. Belangstelling? Meld u aan bij de locatiemanager van het betreffende kindercentrum!
  • Daarnaast is er een centrale oudercommissie. Die overlegt met de directeur van SKE kinderopvang over het algemene beleid op het gebied van kwaliteit en pedagogiek.

Meer over dit onderwerp leest u bij Ouders en SKE.

Meer informatie over de buitenschoolse opvang
Wilt u meer weten? Bel 053 – 4800024 of informeer via info@skekinderopvang.nl.

Contact opnemen

Stuur ons een email!