Kinderdagopvang

Home > Soorten opvang > Kinderdagopvang

Een speelparadijs voor uw baby of peuter
Een babyhoek en een speciale babytuin, maar ook een leuke poppenhoek en boekjes voor uw peuter. Dat en meer vindt u bij alle kinderdagverblijven van SKE kinderopvang. Elke dagverblijf heeft daarnaast haar eigen karakter, bijvoorbeeld door de aard en indeling van het gebouw. Maar ook de grootte van de groep en de groepsindeling verschillen per locatie. In ieder geval is de inrichting overal vrolijk en vriendelijk. Uw kind zal er graag spelen en ontdekken!

Volop aandacht voor uw kind
Luiers, drinken, fruit, broodmaaltijd en tussendoortjes. Samen eten en rustig slapen als het nodig is. Uw kind komt niets te kort op het kinderdagverblijf. Maar de pedagogisch medewerkers besteden ook veel tijd aan het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van uw kleintje. De uitgangspunten hiervoor vindt u bij pedagogiek. Alle kinderdagverblijven werken daarnaast met een op de locatie toegespitst pedagogisch werkplan.

Groepsindeling
Op elk kinderdagverblijf zijn de kinderen ondergebracht in groepen. De samenstelling van deze groepen kan op twee manieren:

Verticale groepen
De meeste kinderdagverblijven hebben een deze groepsindeling. Kinderen van 0 tot 4 jaar zitten dan bij elkaar in de groep tot ze naar de basisschool gaan. De allerkleinsten leren zo van de oudere kinderen. En omgekeerd leren de oudere kinderen om anderen te helpen.

Horizontale groepen
Sommige dagverblijven kiezen voor horizontale groepen. Kinderen uit dezelfde leeftijdgroep zitten dan bij elkaar. Bijvoorbeeld baby’s en dreumesen van 0 tot 2 jaar en peuters van 2 tot 4 jaar. Ze spelen met leeftijdgenootjes en gaan naar “de groep voor de grote kinderen” als ze twee jaar zijn.

Beide indelingen hebben zo hun eigen voordelen. De bedoeling is altijd dat uw kind zich lekker voelt bij vriendjes en vriendinnetjes. Bij de informatie over de locaties leest u welke groepsindeling elke locatie heeft. Zo kiest u zelf de opvang die bij u en uw kind past.

Alle medewerkers gekwalificeerd
De professionele pedagogisch medewerkers van SKE kinderopvang zijn allemaal zeer enthousiast en gedreven. Ze werken volgens de richtlijnen van de overheid voor de kinderopvang. Bovendien heeft SKE kinderopvang eigen voorschriften gemaakt. Deze zijn vastgelegd in protocollen op het gebied van veiligheid, gezondheid, voedselhygiëne. Ook is er een beroepscode voor de kinderopvang.

Ouders denken mee
Denkt u graag actief mee over de opvang van uw kind(eren)? Dat kan!

  • Elke locatie heeft een oudercommissie die meepraat over de dagelijkse gang van zaken op dat kinderdagverblijf.
  • Daarnaast is er een centrale oudercommissie. Die overlegt met de directeur van SKE kinderopvang over het algemene beleid op het gebied van kwaliteit en pedagogiek.

Meer over dit onderwerp leest u bij Ouders en SKE.

Meer informatie over kinderdagopvang
Wilt u meer weten? Bel 053 – 4800024 of informeer via info@skekinderopvang.nl.

Contact opnemen

Stuur ons een email!