Peuteropvang buiten Enschede

Home > Soorten opvang > Peuteropvang > Peuteropvang buiten Enschede
overzicht van de locaties

Kinderopvangtoeslag 
Werkt u beiden en komt u in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag? Dan kan uw kind al vanaf 2 jaar, 3 uur per ochtend, van 2 tot 5 ochtenden per week naar de peuteropvang.
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag? Zie www.toeslagen.nl  of bel 0800 – 0543.

Inschrijven
Inschrijfformulier peuteropvang

Meer informatie
Informatie over administratieve zaken zoals inschrijven, wijzigen of kosten krijgt u via 053-4800024 of via info@skekinderopvang.nl.

 

De belangrijkste functie
De belangrijkste functie van de peuterspeelzaal is spelen, ontwikkelen en ontmoeten.

Spelen
Al spelend ontdekken kinderen de wereld. Belangrijkste is het plezier dat kinderen aan spelen beleven.

Ontwikkelen
In de peuterspeelzaal spelen kinderen individueel en in groepsverband. De leidsters begeleiden de peuters hierbij. Ook herkennen zij eventuele problemen in de ontwikkeling. Hierover wisselen zij ervaringen uit met de ouders.

Ontmoeten
De peuterspeelzaal is daarnaast een ontmoetingsplaats. Dit geldt zowel voor de kinderen als voor de ouders.

Voorschoolse educatie
SKE heeft bovendien een taak in de voorbereiding van de peuters op het basisonderwijs. In de tijd dat uw kind op de peuteropvang zit, leert hij veel nieuwe dingen. Welke dingen dat zijn leest u bij voor- en vroegschoolse educatie. Aan dit programma doen alle kinderen mee.

Overdracht basisschool
Als uw kind 4 jaar is, gaat hij naar de basisschool. Het is belangrijk dat deze school een beeld heeft van zijn peuterperiode. Daardoor kan de school nog beter inspelen op de behoeften van uw kind. Voor de overgang naar de basisschool hebben de leidsters van de peuterspeelzalen in samen met de basisscholen in Neede een overdrachtsformulier opgesteld.

Groepsindeling
De leeftijd van de peuters loopt uiteen van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar. De groepsgrootte (afhankelijk van locatie) is maximaal 16 peuters. We houden zoveel mogelijk rekening met de voorkeur van u als ouders voor locatie en dagdelen. Bovendien streven we naar een evenwichtige verdeling van jongens en meisjes in één groep.

De leiding
De peuterspeelzaal kent vaste groepen met vaste leiding. Elke groep heeft één gediplomeerde leid(st)er en een deskundige vrijwillig(st)er. In enkele groepen draait een stagiaire mee om praktijkervaring op te doen.

Contact met ouders
Op een aantal manieren is er contact met u over uw kind in het bijzonder, maar ook over opvoedkundige thema’s in het algemeen.

Koffie/Thee kwartiertje
’s Morgens kunt u nog even een kopje koffie/thee te drinken. Zo ontmoet u andere ouders. En misschien kunt u uw kind op weg te helpen in de groep.

Contact leidster
Voor vragen of advies kunt u altijd terecht bij de leid(st)er. U kunt hiervoor ook een afspraak maken. Dan kunt u in alle rust praten als de peuters naar huis zijn.

Wilt u eens komen kijken?
U bent van harte welkom om een deel van een ochtend mee te komen met uw kind. U kunt daarover met de leid(st)er een afspraak maken.

Contact opnemen

Stuur ons een email!