Strippenkaart Buitenschoolse opvang

Home > Strippenkaarten > Strippenkaart Buitenschoolse opvang
Hieronder volgt algemene uitleg over de strippenkaart. Wilt u weten hoeveel het kost? Kijk dan bij kosten strippenkaart.
Let op:
 • Lees de volledige spelregels en de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag voordat u de strippenkaart of incidentele vakantie-opvang aanvraagt. De locatiemanager bepaalt of het op de door u gewenste dag en tijdstip ook kan.
 • Ook is het belangrijk dat u rekening houdt met het aantal uren opvang dat u hierdoor afneemt; die zijn immers vanaf januari 2012 gekoppeld aan het aantal uren dat u werkt. Of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag voor deze extra uren kunt u beoordelen aan de hand van de informatie op de site van de belastingdienst.
Mogelijkheden strippenkaart
 • Elke strip staat voor een half uur opvang in een buitenschoolse opvang locatie van SKE kinderopvang tussen 07.30 ‘s morgens en 18.00 uur ‘s avonds.
 • Alleen op de locaties waar voorschoolse opvang mogelijk is, kan ook tussen 07.30 en 08.30 uur met de strippenkaart opvang worden afgenomen in de schoolweken.
 • Afname is alleen mogelijk als dit binnen de reguliere kindbezetting en de daarop afgestemde inzet van de groepsleiding past. Dit is ter beoordeling aan de locatiemanager.
Werkwijze strippenkaart
 • De grootte van de strippenkaart is 10, 20 of 30 strippen.
 • U kunt een strippenkaart aanvragen via een aanvraagformulier. Dit formulier is op de locatie verkrijgbaar. Nadat u dit bij de locatiemanager ingevuld en ingeleverd heeft, ontvangt u op de locatie de nieuwe strippenkaart en kunt u er direct gebruik van maken.
 • De gehele strippenkaart wordt bij de eerstvolgende factuurdatum gefactureerd, ongeacht wanneer u de uren feitelijk opneemt. Op uw factuur staat de kaart vermeld als ‘Strippenkaart’.
 • De kosten van de strippenkaart komen in aanmerking voor de Kinderopvangtoeslag. De Wet kinderopvang vergoedt de opvang per kind. Hierdoor is het alleen mogelijk om een strippenkaart op naam van uw kind af te geven.
Geldigheid
 • Na datum van afgifte is de strippenkaart onbeperkt geldig tijdens de contractperiode van de buitenschoolse opvang. Ongebruikte strippen kunnen niet worden geretourneerd.
 • Mocht het voorkomen dat u i.v.m. drukte op de locatie de meeste strippen niet op heeft kunnen maken aan het einde van de geldigheidsduur van uw kaart, dan zal de locatiemanager Klantadministratie samen met de locatiemanager locatie beslissen de overgebleven strippen te crediteren.
 • Groepsleiding/locatiemanager noteert bij afname het verbruik op de strippenkaart en u als ouder zet een handtekening. De strippenkaart blijft op de locatie.
Contact opnemen

Stuur ons een email!