Vakantietegoed

Home > Vakantietegoed

Vakantietegoed

2 weken sparen en later opnemen

Maakt u gebruik van het kinderdagverblijf of een jaarplaats BSO? Dan mag u de dagen – van twee vakantieweken waarop u geen gebruik maakt van de opvang – opslaan in uw vakantietegoed. Deze dagen mag u op een later tijdstip weer opnemen.

De voorwaarden:

Het vakantietegoed Kinderdagverblijf (KDV)
U mag de dagen – van twee vakantieweken waarop u geen gebruik maakt van opvang – opslaan in uw vakantietegoed. Deze periode beslaat minimaal 1 aaneengesloten week en dient u minimaal 1 maand van te voren op te geven.

Toelichting
Stel u gaat een week op vakantie. U mag dan de dagen die u normaliter volgens contract in die week afneemt, opslaan in uw vakantietegoed en op een ander moment in een gelijke hoeveelheid opnemen. U mag twee weken per jaar meenemen in uw vakantietegoed. U moet dit 1 maand van te voren bij de locatiemanager aanvragen. U krijgt een bon mee met daarop vermeld het door u gespaarde tegoed. Deze dagen mag u op een later tijdstip (binnen 1 jaar na de eerst gespaarde dag/dagdeel) weer opnemen. Ook dit moet u 1 maand van te voren bij delocatiemanager aanvragen, u levert bij haar de bon met het gespaarde tegoed in. Neemt u niet al het gespaarde tegoed op dan ontvangt u een bon met het restant erop vermeld. Er moet binnen de stamgroepen van de locatie plek zijn.

 

Vakantietegoed jaarplaats BSO
U mag de dagen – van twee vakantieweken waarop u geen gebruik maakt van opvang – opslaan in uw vakantietegoed en op andere vakantiedagen of schoolvrije dagen opnemen. Deze periode beslaat minimaal 1 aaneengesloten week en dient u minimaal 1 maand van te voren op te geven.

Toelichting
Stel u gaat tijdens de schoolvakanties een week op vakantie. U mag dan de dagen die u normaliter volgens contract in die week afneemt, opslaan in uw vakantietegoed en op een ander moment in een gelijke hoeveelheid opnemen. U mag twee weken per jaar meenemen in uw vakantietegoed. U moet dit 1 maand van te voren bij de locatiemanager aanvragen. U krijgt een bon mee met daarop vermeld het door u gespaarde tegoed. Deze dagen mag u op een later tijdstip (binnen 1 jaar na de eerst gespaarde dag/dagdeel)  weer tijdens vakantieweken of op een schoolvrije dag weer opnemen. Ook dit moet u 1 maand van te voren bij de locatiemanager aanvragen, u levert bij haar de bon met het gespaarde tegoed in. Neemt u niet al het gespaarde tegoed op dan ontvangt u een bon met het restant erop vermeld. Er moet binnen de basisgroepen van de locatie plek zijn.

SKE streeft er naar om het kind in zijn eigen stam- of basisgroep op te vangen. Mocht in die groep geen plek zijn dan is het mogelijk dat het kind op een andere stam- of basisgroep wordt opgevangen. Door akkoord te gaan met de voorwaarden gaan wij er van uit dat u daar toestemming voor geeft. Bij beëindiging contract wordt een eventueel opgebouwd vakantietegoed niet vergoed.

SKE behoudt zich het recht voor de voorwaarden éénzijdig te wijzigen.

Door gebruik te maken van het vakantietegoed verklaart u akkoord te zijn met deze voorwaarden

Naast deze voorwaarden blijven onze algemene voorwaarden en richtlijnen van kracht

Contact opnemen

Stuur ons een email!